Tillstånd

Trafiktillstånd

Flyttpoolen har hos Länsstyrelsen Stockholm erhållit trafiktillstånd för transport av gods.

Tillstånd till transport av avfall

Flyttpoolen har hos Länsstyrelsen Stockholm Miljöskyddsenheten erhållit tillstånd för transport av faligt avfall enligt beslut 2009-03-02 beteckning 562-2009-3355.

Certifierade Miljösamordnare

Våra projektledare är Certifierade Miljösamordnare. Dessutom har de flesta av våra medarbetare genomgått utbildning i kursen “Miljöriktig avveckling av kontorets arbetsplatser”.

På så sätt erbjuder vi Ert företag en miljöanpassad avveckling av kontorets arbetsplatser.

Utsläppsrättigheter

Vi har även köpt utsläppsrättigheter hos Naturskyddsföreningen för verksamheten, varför vi erbjuder en fullständig miljökompenserad avveckling, för en “Grönare Flytt”.

Certifierade

ISO 9001 är en serie internationella standarder som kan ligga till grund för ett ledningssystem i en organisation. 9000 är den nummerserie som valts för kvalitetsledningsområdet. Ledningssystemet kan till exempel omfatta fasta rutiner eller att organisationen lagrar och kommunicerar information på ett effektivt sätt. En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till fel som uppstår. En annan genomgående del av ISO 9000-serien är att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av certifieringsorganet kompletterat med egna internrevisioner. (källa: Wikipedia)

ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags industrier. Grunden till ISO 14 001 är de 55 skall-kraven. Dessa kan ses som komponenter för att lyckas med miljöledningssystem. Det är de 55 kraven som kommer att revideras genom miljöledningsarbetet. De övriga standarderna i ISO 14 000-serien är vägledande och är en hjälp för utformning av miljöledningssystemet. Skall-kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på vilket företag som implementerar dem. Meningen med ISO är att den ska kunna användas på olika typer av företag som har olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. Som bevis på att företaget uppfyller de krav som standarden sätter, blir företaget certifierat av ett oberoende certifieringsorgan. (källa: Wikipedia)