“HERR GRÖN”
RECYCLAR DITT KONTOR

Vi återanvänder, återvinner, destruerar och miljöstädar ert kontor.

Ni erhåller alltid en skriftlig resultatrapport efter varje avslutat projekt!

NYHETER/INFO

Certifierade Miljösamordnare: Våra projektledare är Certifierade Miljösamordnare, Dessutom har våra medarbetare genomgått utbildning i kursen “Miljöriktig avveckling av kontorets arbetsplatser”. Vi har köpt utsläppsrättigheter hos Naturskyddsföreningen för verksamheten, varför vi nu erbjuder en fullständig miljökompenserad avveckling, allt för en “Grön Flytt”.