Så här går det till: Grön Flytt

1

Kundmöte
Vi bokar tid och plats för att träffas hos Er.

2

Analys av miljö-
samordnare
Vår miljösamordnare besiktigar Ert kontor och bedömer företagets specifika förutsättningar. Ska avvecklingsrapporten användas i Er miljörevision? Finns särskilda policyer? Skall vi skänka överblivna inventarier eller skall dom säljas? Dessa frågor styr hur avvecklingen går till.

3

Återbruk
Miljösamordnaren sammanställer och beräknar all information efter besiktningen och lägger en budget och avvecklingsplan till Er. Han kommer sedan att presentera vad ni kommer att spara i pengar och miljöpåverkan, detta i detaljnivå.

4

Utförande
Miljösamordnaren kommer att med sitt team, sätta igång att avveckla Ert kontor på ett miljöriktigt sätt enligt överenskommen avvecklingsplan. Han ser till att allting som händer dokumenteras till Resultatrapporten.

5

Resultatrapport
I Resultatrapporten redovisas projektets ekonomi och volymer, återvunna resurser samt återanvändare (skolor, frivilliga organisationer mm.). Uppgifter om eventuell sekretessrapportering för datorer och annat material med sekretesskrav registreras också.

Vad händer med materialen?

Vi värnar om miljön

Vi på Flyttpoolen Miljö har utvecklat ett system för miljöhantering av överblivna möbler och kontorsinventarier samt kan även erbjuda en miljöriktig städning av Ert kontor, där endast miljöprodukter används.

Vad innebär detta?

Många flyttfirmor som tömmer kontor åker direkt till tippen och kastar tonvis med möbler, kunden betalar för bortforslingen av dessa möbler samt att en tippavgift tillkommer.
Vi på Flyttpoolen Miljö har en bättre lösning, möblerna försöker vi skänka till behövande i Sverige och Baltikum. Vi försöker alltid återanvända så mycket vi kan!. Det som ändå blir kvar av Ert kontor sorteras och åker till återvinningscentraler där det blir till energi samt nya produkter.

Grön Flytt

Med denna metod har vi minskat Er kvot av möbler som skall flyttas med, vilket leder till ett bättre pris samt en bättre miljö och levnadsstandard för andra människor. Slutligen så rapporterar vi i allt som vi hanterat så att du ser vad som hänt under resans gång, volymer samt miljövinster i vår resultatrapport.
Det är vad vi kallar ett grönt koncept!

Herr Grön