Nu finns möjligheten att flytta miljövänligt!

Idag lever vi i ett slit och släng samhälle. Något vi inte har råd att fortsätta med nu när jordens resurser sinar i snabb takt.

Resultatrapport

  • Återbruk
  • Återvinning
  • Försäljning
  • Utsläppsrätter (Klimatkompensering)
  • Tackbrev
Återbruk diagram

Så här går det till vid en grön flytt/avveckling.
Det börjar med en besiktning av den befintliga lokalen med inventarier, där vi gör en bedömning vad som kan säljas och vad som vi kan skänka vidare till skolor och frivilliga organisationer för återbruk och det som återstår kommer att återvinnas / destrueras.

Vi har utvecklat en modell som vi kallar för grön flytt/avveckling som tillför ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt mervärde för kunden. Genom att återbruka möbler så minskar koldioxidutsläppen och vi sparar på jordens resurser. Samtidigt som detta sker får vi möjlighet att hjälpa både skolor och frivilliga organisationer med helt återbruk av möbler och material.

Flyttpoolen har sedan start utvecklats från ett traditionellt företag till miljösmart tjänsteföretag. Vår idé är enkel och tydlig, att med personlig omtanke erbjuda tjänster med ett stort miljöansvar inom flytt och avveckling.För att klara åtagandet har varje uppdrag sin egen projektledare som samordnar hela uppdraget.

Vi är idag miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO standarden 14001 och 9001 samt kvalitetscertifierade genom SMF (Sveriges Möbeltransportörers Förbund). I enlighet med vår miljöpolicy är våra flyttar/avvecklingar alltid klimatkompenserade via Naturskyddsföreningen där vi köper utsläppsrätter för våra transporter.